شماره تلفن مستقیم حمل خودرو با نیسان یدک کش چرخگیر شبانه روزی 09015588210

شماره تلفن مستقیم حمل خودرو با نیسان یدک کش چرخگیر شبانه روزی 09015588210

تماس با ما


ارتباط با ما بصورت شبانه روزی

شماره تماس : 09015588210


انتقادات : 09015588210


تلفن شکایات و دریافت نظرات: 09015588210جرثقیل خودروبر تهران جلب رضایت و اعتماد مشتریان را هدف اصلی و نیز رسیدگی به شکایت شهروندان تهرانی و حومه را در خصوص نارضایتی امداد رسانی نسبت به جرثقیل خودروبر تهران را به عهده خود می داند